Kalkulator wartości pipsów

Nasz kalkulator wartości pipsów poda Ci wartość w pipsach w walucie, w której chcesz handlować. Informacje te są kluczowe dla określenia, czy dana transakcja jest warta ryzyka, oraz dla właściwego zarządzania tym ryzykiem.

Znajdź teraz prawdziwą wartość w pipsach w wybranej przez siebie walucie.

Jak działa kalkulator pipsów?

Wartość w pipsach jest obliczana przez pomnożenie kwoty transakcji w lotach przez jeden pips w formie dziesiętnej, a następnie podzielenie jej przez aktualny kurs wymiany waluty kwotowanej w danej parze.

Czym są pipsy i jak działają?

„Pips" oznacza "punkt w procentach". Jest to miara ruchu kursu wymiany pomiędzy dwiema walutami.

  • W większości par walutowych forex, jeden pips jest ruchem na czwartym miejscu po przecinku (0,0001), a więc odpowiada on 1/100 1%.
  • W parach walutowych zawierających japońskiego jena (JPY), pips jest podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zamiast czterech, a więc druga cyfra po przecinku jest pipsem.
  • Użycie tych małych jednostek do pomiaru ruchu cen chroni inwestorów przed ogromnymi stratami. Gdyby na przykład pips wyniósł 10 punktów bazowych zamiast jednego, zmiana jednego pipsa spowodowałaby znacznie większą zmienność wartości waluty.

Pipsy ułamkowe

Oprócz standardowego pipsa, większość brokerów forex oferuje również "wycenę w pipsach ułamkowych". Dodaje to piąte miejsce po przecinku, a więc pips ułamkowy to jedna dziesiąta pipsa. Pipsy ułamkowe umożliwiają stosowanie bardziej restrykcyjnych spreadów i zapewniają lepsze zrozumienie ruchów ceny waluty.

Dołącz do ponad 4 milionów inwestorów i uzyskaj więcej dzięki FXTM.

Twój kapitał jest zagrożony.

Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).