Cho 1, nhận 10! Nhận 50 USD cho bạn và mỗi một người bạn hoặc thành viên gia đình mà bạn giới thiệu cho FXTM. Sử dụng liên kết giới thiệu riêng của bạn để lan truyền về FXTM trong mạng lưới xã hội trực tuyến của bạn và nhận tổng cộng 10.000 USD!

Bạn và bạn của bạn có thể nhận 50 USD mỗi người!

Cách thức hoạt động

Bạn mời càng nhiều bạn bè, số tiền bạn nhận được càng nhiều.

Đăng ký hoặc đăng nhập MyFXTM

Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản MyFXTM để nhận liên kết giới thiệu của bạn.

Chia sẻ với bạn bè

Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với bạn bè

Nhận liên kết giới thiệu

Nhận 50 USD cho bạn và cho người bạn giới thiệu sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện.*

Siêu đơn giản!

Quản lý người bạn giới thiệu trong MyFXTM

Sử dụng phần “Chương trình Giới thiệu bạn bè” của MyFXTM để theo dõi tiến độ giới thiệu hiện tại và trước đó, trong khi bạn quảng bá và chia sẻ trang FXTM với bạn bè của bạn. Trong MyFXTM, bạn có thể:

  • Nhận URL giới thiệu của riêng bạn
  • Xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền tới nay
  • Kiểm tra lịch sử giới thiệu của bạn
  • Theo dõi tình trạng những người bạn giới thiệu đang chờ xử lý
Giới thiệu bạn bè

Hãy mời bạn bè và thành viên gia đình của bạn tham gia cùng nhà môi giới toàn cầu từng đạt giải thưởng, sau đó nhận đến 10.000 USD bằng tiền mặt thật, có thể rút được*.

Bạn đã sẵn sàng lan truyền chưa?

Bắt đầu giới thiệu
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).