Số liệu thống kê Thành tích của FXTM

Là một công ty danh tiếng trong lĩnh vực giao dịch Forex, số liệu thống kê thành tích của FXTM đã được xác minh và công bố. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ thiết lập lại các tiêu chuẩn và chuẩn mực trong ngành Forex, mà còn tạo sự hiểu biết và mang lại mức độ minh bạch cao nhất cho tất cả khách hàng. Số liệu thống kê bên dưới cho thấy điều kiện giao dịch tuyệt vời và dịch vụ khách hàng mẫu mực mà chúng tôi tự hào cung cấp.  

Phù hợp với cam kết của FXTM đối với sự minh bạch, những số liệu thống kê này đã được PricewaterhouseCoopers Limited (PwC) kiểm tra theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Cam kết đối với Bảo hiểm (ISAE) 3000.

Sự hài lòng của Khách hàng và các Dịch vụ

Tại FXTM, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự hỗ trợ xuất sắc mà họ xứng đáng nhận được, giúp họ có được trải nghiệm giao dịch tối ưu và thân thiện với người dùng. Từ quy trình phê duyệt khách hàng siêu nhanh đến việc xử lý nhanh chóng tiền của khách hàng, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn một dịch vụ vượt trội bằng mọi cách.

Khách hàng được phê duyệt

Khách hàng được phê duyệt

Dưới 12
phút
iền được xử lý

Tiền được xử lý

Trên 84% tiền được xử lý
trong vòng 5 phút
Phản hồi Tích cực

Phản hồi Tích cực

Trên 90%
Phản hồi là Tích cực

Tốc độ Khớp lệnh

Tốc độ khớp lệnh đã được trao thưởng của FXTM đảm bảo rằng trải nghiệm giao dịch của bạn luôn vượt trội. Chúng tôi biết rằng tốc độ rất quan trọng đối với bạn để đạt được mức giá tốt nhất có thể, mà đó là lý do mà chúng tôi thực hiện các giao dịch của bạn với tốc độ phá kỷ lục nhanh như chớp.

Báo giá lại

*Các số liệu ở trên (từ tháng 07/2018 trở đi) đã được PWC kiểm tra và xác nhận.

Độ trượt giá

Đưa ra một ý nghĩa mới cho độ trượt giá, số liệu thống kê của FXTM về độ trượt giá có lợi có nghĩa là chúng tôi không chỉ dừng lại bằng cách cung cấp mức giá được yêu cầu; chúng tôi hướng tới sự khớp lệnh tốt nhất. Phần lớn khách hàng của FXTM nhận được định giá cải thiện thông qua độ trượt giá có lợi. Trên thực tế, nó thậm chí thường tốt hơn yêu cầu ban đầu của bạn. Độ trượt giá bất lợi giảm xuống đã trở thành một tiêu chuẩn của FXTM và chúng tôi luôn phấn đấu để duy trì điều đó!

Báo giá lại

*Các số liệu ở trên (từ tháng 07/2018 trở đi) đã được PWC kiểm tra và xác nhận.

Báo giá lại

FXTM cung cấp mức thanh khoản sâu thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng hàng đầu, mà việc này cho phép chúng tôi thực hiện các lệnh của bạn thậm chí khi thị trường gặp phải độ biến động cực cao. Tỷ lệ báo giá lại của chúng tôi đã đạt tới mức thấp hết sức cạnh tranh và chúng tôi đang mong đợi mức thậm chí thấp hơn nữa!

Báo giá lại

*Các số liệu ở trên (từ tháng 07/2018 trở đi) đã được PWC kiểm tra và xác nhận.

Xếp hạng nhà quản lý FXTM Invest

FXTM Invest cho phép các nhà giao dịch kết nối với Nhà quản lý Chiến lược thích hợp và sao chép các giao dịch của họ. Để giúp bạn chọn người có thể trở thành Nhà quản lý Chiến lược phù hợp nhất với bạn, chúng tôi sẽ cho bạn thấy xếp hạng trực tiếp của những người có hoạt động tốt nhất, do PwC xác minh.*

PwC kiểm tra kết quả của các Nhà quản lý Chiến lược và phương pháp tính doanh thu của chúng tôi, từ đó bạn có thể tự tin rằng mình đang hoạt động với thông tin chính xác. Doanh thu của các Nhà quản lý Chiến lược được PwC xác minh vào cuối mỗi tháng. Kết quả đã được xác nhận cho đến ngày Ngày 31 tháng 3 năm 2020.

* Hiệu quả hoạt động trước đó không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).