Definice

Terminologie FXTM Invest

FXTM Invest

FXTM Invest představuje inovativní řešení vyvinuté společností FXTM umožňující investorům připojit se a profitovat na obchodech tzv. Strategy manažerů. Jedná o nástroj umožňující oboustranný růst a nabízející nabízí řadu výhod jak Strategy manažerům, tak investorům.

Investor

Každý klient, který investuje prostředky s Manažerem s cílem diverzifikovat své portfolio, rozprostírá míru rizika a v zásadě zlepšit své finanční možnosti.

Manažer

Majitel Manager účtu. Obratný obchodník, ochotný sdílet svou strategii s ostatními investory za procentní sazbu ze zisku.

Pozastavený investiční účet

Když investor pozastaví svůj investiční účet kliknutím na tlačítko „Pozastavit“. Když je účet pozastavený, všechny pozice jsou na účtu zavřené.

Obnovený investiční účet

Investor může obnovit veškerou obchodní činnost na svém investičním účtu kliknutím na tlačítko „Resume“ (Obnovit). Obnovením účtu jsou manažerem otevřeny všechny pozice, což se odrazí na účtu investora a všechny obchodní aktivity budou obnoveny.

Upozorňujeme, že v případech, kdy je úroveň marže účtu Strategy Manager menší než 100% investiční účet nebude pokračovat.

Podíl na zisku

Strategie poplatků představuje určité procento ze zisku, kterým budou manažeři odměnění za svůj pozitivní výkon. Je splatné do 30 dnů ode dne počátečního vkladu a v případě výběru nebo uzavření účtu Manager platí pravidlo vyšší water mark hodnoty. Příklad: Pokud investor vloží částku ve výši 10 000 USD a po 30 dnech Manažer vrátí 50 % v zisku, nový kapitál investora bude 14 000 USD za předpokladu, že má Manažer Podíl na zisku ve výši 20 % ze zisků. Manažer získá 1 000 USD do své peněženky (20 % z 5 000 USD). V případě, že na Manager účtu vznikají v prvním měsíci ztráty a vlastní kapitál investora dosáhne 9 000 USD, tak Manažer nezíská žádnou kompenzaci. Pokud se druhý měsíc vykáže pro Manažera příznivěji a účet vykáže zisk a vlastník kapitál investora vzroste na 11 000 USD (+2 000 USD), Investor bude muset zaplatit 20 % ze zisku, tedy částku 1 000 USD jako skutečný zisk pro Investora.

Stupeň ochrany

Jde o hranici, kterou investor nastaví do své investice. Pokud jeho kapitál dosáhne této úrovně, pak budou všechny pozice uzavřeny, nebo dostane oznámení, aby je upravil podle svých preferencí.

Výplatní interval

Stále se vyskytující měsíční interval, který začíná dnem počátečního vkladu Investora a končí po období 30 dní. Když je dosaženo intervalu výplaty, je automaticky zaplacený Podíl na zisku Manažera, pokud je účet investora shledán ziskovým ve srovnání s předchozím intervalem.

Výplatní den

K datu, kdy je dosaženo intervalu výplaty, je Podíl na zisku investora zaplacený na jeho účet.

Bezpečný mód

Bezpečný režim může být užitečný nástroj k ochraně vkladů investora. Používat bezpečný program nicméně přináší i své nevýhody, protože může omezit potenciální zisk i ztráty. Povolením bezpečného režimu omezujete své investice přibližně na polovinu. Příklad: Investor vloží 10 000 USD a strategie ztratí 20 %. Bez použití bezpečného režimu ztratí investor 2 000 USD (20 % z 10 000 USD). S bezpečným režimem bude ztráta 1 000 USD (0,5 * 2 000 USD). Použitím bezpečného režimu však Vaše potenciální zisky budou stejně klesat.

Koeficient investování

Váš koeficient investování udává množství obchodních aktivit na Vašem účtu ve srovnání s účtem manažera. Když je povolený bezpečný režim, koeficient na Vašem investičním účtu nesmí překročit faktor 0,5 a proto přijmete přibližně polovinu obchodní aktivity ve srovnání s účtem manažera a následně i polovinu ztrát a zisků. Když je zakázaný bezpečný režim, koeficient na Vašem investičním účtu nesmí překročit faktor 1, budete předpokládat stejné riziko a příležitosti, jako manažer strategie. Vezměte prosím na vědomí, že všechny hodnoty jsou přibližné a v závislosti na aktuální situaci, Váš faktor investičního koeficientu může být nižší, než ten který jste zvolili. Příklad: Váš manažer investiční strategie nakoupí nebo prodá svazek N určitého instrumentu. Váš účet bude odrážet tuto objednávku s „Koeficient * N“

Žebříček

Pořadí Strategy manažerů jsou vypočítávána na základě celkových výnosů jejich investičních strategií minus Podíl na zisku , které si jednotliví manažeři účtují. V úvahu jsou navíc brány následující faktory:

Úroveň rizika. Dosahují-li dva Strategy manažeři stejných výnosů, umístí se výše v žebříčku ten, který podstupuje menší riziko.

Procentuální hodnota drawdown. Čím nižší drawdown (propad zůstatku účtu) daný manažer zaznamenal, tím výše se v žebříčku umístí.

Počet zobchodovaných dnů. Čím více dnů již manažer obchoduje, tím výše se v žebříčku umístí.

Měsíční výnos. Výnosy za posledních 30 dnů mají na pořadí v žebříčku menší vliv, než výnosy za předcházející dny/měsíce.

Spravované fondy. Celková částka peněz investora pod jediným účtem Strategy Manager v tomto momentě. Tato částka bude denně kolísat podle cenových pohybů aktiv, které bude obchodovat Strategy Manager, i podle toku peněz investorů od všech sledujících onoho Účtu strategie.

Popularita

Jak je populární Manažer. To je dané počtem investorů a výši finančních prostředků, investovaných v současné době na jeho účtu.

Agrese

Udává úroveň rizika, spojeného s každým manažerským účtem, s jako nejnižší „konzervativní“ a nejvyšší „agresivní“.

Volatilita

Průměr všech denních výnosů, pozitivních a negativních, pro určité časové období. Čím nižší volatilita, tím je konzervativnější strategie Manažera.

Průměrný denní zisk

Odhadované průměrné procento zisku pro celkové úspěšné dny účtu Manažera.

Průměrná denní ztráta

Odhadované průměrné procento ztráty pro celkové neúspěšné dny účtu Manažera.

Denní průměr

Odhadované průměrné procento zisku/ztráty účtu Manažera.

Míra návratnosti

Dobrý odhad obchodní výkonnosti Manažera v návaznosti na přijatých rizicích. Účty Manažera s vyšším Sharpe ratingem si užijí lepší výkonnosti s nižším sklonem k riziku.

Faktor náhrady

Ilustruje účinnost Manažerské strategie poté, co vznikne maximální ztráta. Pokud je faktor obnovení negativní, strategie Manažera se doposud nezotavila z maximální ztráty.

Maximální čerpání

Maximální procento ztráty portfolia, vynaložené do investice s Manažerem. Vypočítá se jako rozdíl mezi maximálními a minimálními hodnotami strategie po určité časové období.

Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).