Slovníček forexových pojmů

Vysvětlení nejdůležitějších pojmů a termínů

Forexové odvětví obsahuje nespočet specifických termínů, které je časem snadné zapomenout. Žádný forexový vzdělávací program nemůže být kompletní bez forexového slovníku, a proto jsme pro vás sestavili jasný a stručný přehled klíčových pojmů a definic. S ním se vám již nikdy nestane, že byste neznali či nechápali nějaký termín!

A

když je banka nebo finanční orgán vystaven forexovým zakázkám pouze od jednoho klienta.

Cena, která je pro obchodníka přijatelná při zakoupení finančního nástroje.

položka nebo zdroj hodnoty.

B

sazba, za kterou centrální banka dané země půjčuje peníze domácím bankám v zemi.

v měnovém páru je první měna v páru nazvaná základní měna. Například v páru USD/JPY je USD základní měna.

když jsou ceny konkrétních cenných papírů, aktiv nebo trhů v poklesu.

cena, za kterou je obchodník připraven cenný papír prodat.

když ceny konkrétních cenných papírů, aktiv nebo trhů narůstají.

příkaz na provedení transakce za uvedenou nebo nižší cenou, než je specifikována. Slovo „limit“ se vztahuje na specifikovanou cenu.

C

když si investor půjčí peníze za nízkou úrokovou sazbu, aby mohl koupit aktiva, které budou pravděpodobně produkovat vyšší úrokové sazby.

když je pozice zavřená, transakce byla dokončena, bez ohledu na to, jestli byla pozice krátká nebo dlouhá a jestli byla zisková nebo ztrátová.

také se nazývá uzavírací cena, označuje koncovou sazbu, za kterou se cenný papír obchoduje v uvedený den nebo období.

když měna zvyšuje proti druhé měně svou hodnotu.

specifická skupina měn, které tvoří vyvážený průměra může fungovat jako opatření k ocenění závazku.

kontrakt, který specifikuje cenu, za kterou lze měnu koupit nebo prodat v stanovený datum v budoucnu. Termínový kontrakt investoři často používají, aby se zajistili proti riziku.

pár tvořený dvěma odlišnými měnami, které se obchodují ve forexové transakci. Například: EUR/USD.

D

graf, který ilustruje intradenní pohyb cenného papíru.

obchod otevřený a zavřený během jednoho dne.

obchodní účet, který je financovaný virtuálními penězi a který dává obchodníkovi šanci prozkoumat trhy a vyzkoušet obchodní platformu před investováním skutečných peněz nalive účtu.

množství otevřených příkazů k nákupu a prodeji za rozličné ceny, které byly zadány pro cenný papír.

když hodnota investice klesá, vzdálenost mezi jejím vrcholem a spodní hranicí se nazývá pokles.

E

broker, který využívá Electronic Communications Networks (ECN), aby mohl svým klientům poskytnout přímý přístup

sazba, za kterou lze jednu měnu zaměnit za jinou.

uskutečnění a dokončení obchodu.

jedná se o částku investovanou do cenného papíru a vystavenou tržnímu riziku.

F

dokončení příkazu.

když má investor velmi specifickou představu o ceně, za kterou chce uskutečnit transakci, zadá příkaz naplnit nebo zrušit, což znamená, že pokud není příkaz naplněn za požadovanou cenu, je zrušený.

cena, za kterou byl příkaz dokončen.

když není výměnný kurz fixní, ale mění se v závislosti od nabídky a poptávky pro konkrétní měnu v závislosti na jiných měnách.

digitální graf, který vykresluje cenové pohyby měnových párů, aby pomohl investorům přijímat informované obchodní rozhodnutí.

obchodní strategie, která se zakládá na názoru, že když koupíte a prodáte (nebo prodáte a koupíte) měnu během velmi krátké doby, je zisk více pravděpodobný, než při velkých cenových pohybech.

systém, který obchodníkům poskytuje signály, aby jim pomohl se rozhodnout, jestli je v uvedený čas vhodné měnový pár koupit nebo prodat.

aktuální výměnný kurz, za který lze koupit nebo prodat měnový pár.

označuje automatizovaný obchodní software vytvořený pro pomoc při určování, jestli v uvedenou dobu měnový pár koupit nebo prodat.

vliv, který mají ekonomické a politické události na ceny na finančních trzích (oznámení o úrokových sazbách, míra nezaměstnanosti, atd.).

G
H

investoři používají hedging, aby se chránili snížením rizika, které může být způsobeno nežádoucími tržními pohyby. Hedging znamená provedení dvou protichůdných investic, čímž se minimalizují ztráty, které mohou vzniknout při cenovém kolísání.

I

úroková sazba účtována mezi bankami při krátkodobých úvěrech.

J
K
L

finanční páku nabízejí brokeři k maximalizaci nákupní síly obchodníka tím, že mu dají možnost vložit malou sumu peněz a obchodovat větší objemy. Finanční páka je vyjádřena v poměru.Například když je páka 1:100, znamená to, že nákupní síla obchodníka je násobena 100krát.

příkaz na vykonání obchodu za konkrétní nebo lepší cenu.

konkrétní cena, která je zadána v limitním příkazu.

objem, který je k dispozici na trhu pro konkrétní měnový pár.

otevření dlouhé pozice na měnu znamená, že ji koupíte. V měnovém páru kupujete první ze dvou měn – základní měnu.

lot je standardizované množství instrumentu, který obchodujete. Ve forexu je jeden lot 100 000 jednotek konkrétní měny.

M

označuje množství peněz, které je potřebné na vašem účtu pro udržení otevřené pozice.

je notifikace, která vás upozorňuje, že potřebujete vložit na svůj účet více peněz, aby na něm byl dostatečný margin pro udržení aktuálních pozic otevřených.

jaká by byla hodnota otevřené pozice, kdyby byla zavřena za aktuální tržní sazbu.

příkaz pro obchod, který má být provedený okamžitě za nejlepší dostupnou cenu.

aktuální cena za měnový pár.

mikro lot je rovný 1 000 jednotkám základní měny v měnovém páru.

cena přesně ve středu mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.

N

když mají obchodníci přímý přístup na mezibankovní trh a jejich transakce jsou umístěny přímo na trh.

O

pozice obsazena měnovým párem nebo cenným papírem, který je předmětem zisku nebo ztráty.

tradiční forma obchodování forexu byla „při přehrádce“, což znamená, že obchodníci uzavírali jejich transakce přes telefon nebo elektronické zařízení.

když je obchodníkova pozice otevřena a přenesena do druhého obchodního dne.

P

pip je zkratka pro Percentage in Point a označuje nejmenší změnu v ceně, která je viditelná na výměnném kurzu. Ve většině případů nejsou měnové páry ceněny na čtyři desetinné čísla a nejmenší změna je viditelná na posledním desetinném místě.

zavření pozice za účelem zisku.

Q

druhá měna v měnovém páru se nazývá vedlejší měna. Například v páru EUR/USD je USD vedlejší měna.

R

trh řízený legislativními pravidly a regulacemi, které mají za úlohu chránit investora.

cenová úroveň, kterou má problém akcie nebo měna překonat a jako výsledek může začít namísto toho klesat.

nástroje a strategie, které obchodníci používají pro maximálně možné omezení finančního rizika.

ve forexu je sazba pro převedení úroková sazba, kterou obchodníci zaplatí nebo vydělají, když podrží otevřenou pozici přes noc.

se vztahuje na celkovou výši prostředků zapojených do otevření a zavření pozice.

S

když obchodník vykoná příkaz za cenu, která je velmi odlišná od ceny, za kterou očekával vykonání obchodu. To se obvykle děje během období s vysokou volatilitou, když obchodníci používají tržní příkazy a příkazy pro zastavení ztráty.

měna, která je citlivá na politické a ekonomické události a proto velmi kolísá a je celkově nestabilní.

obchodník, který bere při obchodování vysoké riziko a volí si obchodování instrumentů s vyšším rizikem v naději, že se mu vrátí vyšší zisky.

náhlý vzrůst nebo propad ceny během krátké doby.

rozdíl mezi poptávkovou a nabídkovou cenou v měnovém páru.

příkaz zadaný pro nákup nebo prodej cenného papíru nebo měny, když je dosažena určitá cena. Tyto příkazy se zadávají pro omezení ztráty na pozici.

T

příkaz zadaný na zavření pozice v momentě, kdy dosáhne konkrétní cenu.

obchodníci používají technickou analýzu pro předpovězení ceny přezkoumáním tržních anebo historických dat spoužitím grafů a obchodních indikátorů.

U
V

označuje hladinu nejistoty okolo cenového kolísání konkrétního cenného papíru nebo měnového páru.

W
X
Y

výnos je návratnost investice a obvykle je vyjádřena procentem.

Z
Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).